top of page
Magnus Alexanderson Flatvarp.jpeg

MAGNUS ALEXANDERSON

Musik och ljud i olika former

Ljud och musik kan väcka alla möjliga känslor, tankar, associationer och minnen. Musik har för människor bringat livsavgörande upplevelser. Regelbundna ljud kan påverka vår andning, inspirera oss till rörelse och dans och frambringa medvetande om vår kropp. I vår vardag finner vi ljud vars innebörd är avgörande för att orientera oss i tillvaron. En av vår mest betydande form av kommunikation är orden vilka var meningsbärande ljud innan de också blev synliga i skrift. Ett oansenligt ljud kan färga en bild eller filmscen. Musik påverkar vårt förhållande till det synliga. Alla dessa erfarenheter och insikter lotsar mig i min dagliga verksamhet med ljud och experimentell musik.

Hem: Välkommen

KONTAKT

Hem: Kontakt
bottom of page