top of page
001_Filtertune_29-01-2021-15-42-57_edited.jpg

CV

CV i urval för Magnus Alexanderson (född 1961)

 

 

1980-1990

 

Tonsättarklassen i elektronmusik på EMS/Musikhögskolan (1980-82). Privata studier i instrumentalkomposition för Lars Sandberg och Miklos Maros (1982-85).

 

Konserter och festivaler, speciellt i Stockholm, som musiker i gruppen Fontana Mix (1980-82).

Längre turné i Rikskonserters regi med kollegan Lars Åkerlund. Presentation av elektronmusik på högstadier i Mellansverige November 1982 - Mars 1983.

 

Invald i Fylkingen 1984 och ledamot i produktionsgruppen under ett år (1986-87) samt involverad i olika samarbeten under perioden.

 

Dirigent i uppförande av Karlheinz Stockhausen Solo på Elektronmusikfestivalen 1985 i Stockholm.

 

Medverkar i ensemblen Transient Music (1986-1990) med Paul Pignon och Raymond Strid som uppträder på festivaler och andra arrangemang främst i Stockholm.

 

Utvecklar ett litet datorprogram för att komponera musik på EMS (1986-87) som installeras.

 

 

1990-2000

 

Startar MASH 1991 tillsammans med Sachiko Hayashi som ett samarbete inom musik.ljud,bild och visuella konstarter.

 

Turnéer hösten 1991 och 1992 med MASH i projektet FU. Projektet integrerade rumsinstallation, elektroakustisk musik, dans och improvisation. Besök i bl.a Gävle,Växjö,Leksand,Stockholm,Linköping.

 

Gästföreläsningar (1992-96) på Linköpings Universitet om 1900-talets konstmusik, elektronmusik och ljud.

 

Tonsättaranställning (1995) i Åtvidabergs Kommun för projektet Snittpunkt tillsammans med bildkonstnären Peter Uhr.

 

Medverkan som tonsättare och i olika producerande funktioner för den stora samtida konstfestivalen Snittpunkt i Linköping 1996.

 

Invald i FST 1997.

 

Anställd i sex månader år 2000-2001 som tonsättare av Norrköpings Kommun i samarbete med Linköpings Universitet. Musik och ljud till projektet Table Manners som uppförs januari 2001 vid invigningen av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.

 

 

2000-2010

 

Rikskonserter kompositionsbeställning (2000).

 

Mindre turnéer (2000-2002) med kollegan Anders Blomqvist i Rikskonserters regi. Framföranden av produktionen ”Bio för örat” samt elektronmusikfestivaler i bl.a Malmö,Växjö och Härnösand.

 

Liten turné, Meriamis, i SEAMS regi 2002.

 

Visningar och framträdanden med MASH på Not Still Arts Festival 2002 I New York, European Art Media Festival i Osnabrück 2002  samt Transmediale i Berlin 2003.

 

Startar gruppen Decision Dream med de amerikanska musikerna Jair-Rohm Parker-Wells och Tony Bianco. CD-utgivning på kanadensiska Red Toucan 2005, konserter i bl.a London och Geneve.

 

Elektron Records, SEAMS märke, ger ut CD:n Stretched In The Dark. Elektro-akustisk musik år 2006.

 

Bildar gruppen Bemass (2007) med Sten Sandell och den walesiska cellisten Bela Emerson. Inspelningar i Sverige och konsert i Brighton/England 2008.

 

Turné oktober 2009 med den legendariske multi-instrumentalisten Geoff Leigh. Konserter bl.a i Linköping,Norrköping och Fylkingen Stockholm.

 

 

2010-2020

 

Drivit den fristående kursen Ljudkultur som föreläsare och handledare på Linköpings Universitet under åren 2010-2019 tillsammans med Lars Jonsson. Föreläsningar i 1900-talets musikhistoria, ljudlaborering och komposition,ljudkonst,filmljud,musikinspelningens historia, mm.

 

Framträdande med MASH på Norbergs Elektronmusikfestival sommaren 2010 och Sound Of Stockholm hösten 2010.

 

Bildar gruppen Instant Circuit 2009 med slagverkaren/tonsättaren Magnus Frenning. Sångerskan Carin Lundhquist blir erbjuden att vara med 2010 och gruppen har denna sammansättning sedan dess.

 

Samarbete med tonsättaren Lars Bröndum under åren 2011-2017. Konserter för kompositioner med olika konstellationer främst på Fylkingen i Stockholm och i Norrköping.

 

Liten turné hösten 2012 med den internationellt ryktbare gitarristen Gary Smith. Konserter i bl.a Stockholm och Eksjö.

 

Framträdande 2013  med MASH på Jibboli i firandet av att Fylkingen fyllde 80 år.

 

Bildar gruppen Rhizomatrix 2015 med tonsättarna Lars Bröndum, Jonas Broberg och bildkonstnären Sachiko Hayashi. Framträdanden på Fylkingen och Kontaktfestivalen i Norrköping 2015.

 

Inspelningar (från 2018) för utgåvor med ensemblerna Instant Circuit och Fontana Mix . Första planerad utgåva, en av planerat fyra, hösten 2020.

 

Fortsatta konsertproduktioner, (två per år från 2018) på Fylkingen, med Sachiko Hayashi och tonsättarna Lars Bröndum,Girilal Baars och Jonas Broberg.

 

Påbörjad planering (2020) ett projekt med Sten Sandell och Iva Bittova. Avsikt att påbörjas 2021.

CV: Text
bottom of page