VIDEO/SCEN

Några av mina samarbeten

VIDEOKONST

Sedan 1991 har jag samarbetat med bildkonstnären Sachiko Hayashi.  Bland våra viktigaste verk för video screening är MASH video trilogi och Beyond.

http://www.i-mash.net/nav.html

1995 samarbetade jag med bildkonstnären Peter Uhr och författaren

Johan Andrén i ett sceniskt hörspel kallat Snittpunkt. Hörspelets avslutning kallat Epilog bestod av en video med elektro-akustisk musik. Hörspelet gav namn för en tre dagars konstfestival i Linköping 1996.

SCENKONST

1991-92 arbetade MASH med dansare

och musiker i verket FU som är musik

och dans till en rumslig installation.

1991-97 gjorde jag många framträdanden med den isländska konstnärsduon Shita. Scenerna var alla möjliga rum, inomhus-

utomhus,konsthallar,kyrkorum och industrirum. De inledande åren bestod musiken av improvisationer med synthesizers tillsammans med Staffan

Mossenmark, därefter blev jag improviserande solist på gitarr och

elektronik till Shita:s body art.

1998 gjorde jag ljuddesign till Sanna Drömmar i Norrköping av Tuomo

Haapala. Det var en happening där både stadens innevånare och stadsrummet var

involverat. Min insats bestod i att ta fram

och utforma vissa ljud som förekom i

särskilda delar.

https://www.dn.se/arkiv/teater/happening-staden-vaver-drommar-norrkoping-bjuder-in-till-jattefest-med-sig-sjalv-i-huvudrollen/

2001 blev Norrköping värd för EU:s ministerråd. Till denna händelse blev jag engagerad av UD, Norrköpings Kommun och Linköpings Universitet för att göra musik och ljuddesign till invigningen. Framförandet "Table Manners" skedde i en gammal industrilokal, Värmekyrkan, i det gamla industriområdet i Norrköping. Musiken noterad av mig för musiker från Norrköpings symfoniorkester var inspelad och spelades upp i flera högtalare för att samverka med tre video screenings. Detta föregicks och efterföljdes av en ljuddesignad installation bestående av ett collage av elektroniskt bearbetade industriljud.