top of page
Magnus Alexanderson 1979_edited_edited.jpg

ATT SKAPA MED LJUD

Ljud till Bild, Rum, och Scen

Jag har varit konstnärligt verksam med ljud i många olika sammanhang. Min bakgrund är som musiker (främst improviserad musik) och tonsättare (främst elektro-akustisk musik).  Mitt skapande med ljud förekommer i olika former av musik, ljudkonst och ljuddesign.

När ljud och musik ska ingå som en del av visuella,rumsliga och sceniska verk i samarbete med andra konstnärer innebär det speciella förutsättningar. Det konstnärliga uppdraget att skapa ljud och musik i ett sådant samarbete medför olika utmaningar. Oavsett om det rör sig om bild, rum eller scen ska det ljudande medverka i förhållande till det synliga.

Hur har det konstnärliga projektet uppstått?  Ytterligheterna är att antingen

ljudsätta, dvs. ljuddesign, ett verk som i alla andra aspekter är avslutat/fixerat,

eller att påbörja arbetet med en annan

konstnär utifrån en idé eller ett koncept.

Mellan dessa ytterligheter förekommer

det olika i grader av medskapande

arbete. För mig själv är alla dessa olika

förutsättningar intressanta och givande.

Väsentligt är en ömsesidig respekt och öppenhet i ett samarbete.  Viktigt också

att inledningsvis försöka klargöra vilken

förväntan som finns mellan mig och

den/de jag ska samarbeta med.

Att sammanföra det ljudande med det synliga kan innebära olika typer av formell och praktisk problematik.  Blir det synliga fixerat i tiden (film/video) eller elastiskt (dans/live-video)? Vilken typ av ljudande gestaltning förekommer? Noterad eller improviserad musik ? Inspelad musik eller ljud (elektronmusik, ljuddesign).  Min erfarenhet av detta är att ej tidigare kända lösningar är en del av den kreativa gestaltningen.

En mycket viktig aspekt för mig i skapande av ljud och musik är det intuitiva arbetet.  Oavsett om det synliga är känt för mig eller inte inväntar jag en resonans inom mig där ljud och klanger uppstår spontant för mig att sedan konkret utforma. 

Tankar om ljud: Biografi
bottom of page